Aktivity

Čo sa udialo v našej materskej škole?

Školský rok 2021/2022

PRÁCA S KERAMICKOU HLINOU


V súvislosti s uvoľňovaním opatrení COVID-19 naši predškoláci mohli navštíviť dňa 21. 01. 2022 Základnú umeleckú školu na Irkutskej ulici - výtvarný odbor.

Keramická hlina je veľmi tvárny materiál, ktorý pomáha rozvíjať jemnú motoriku, schopnosti detí, ich predstavivosť a fantáziu. 

 Deti tvorili so záujmom a spontánne. Cieľom nie je dosiahnuť  dokonalosť výrobku, ale jedinečnosť výtvarného vyjadrenia 

a radosť, ktorú tvorenie prináša.

Deti vytvárali mamičkinu alebo ockovu tvár ako darček k blížiacemu sa sviatku „Valentína“. 

Pri tvorbe pridávali, odoberali materiál, pracovali s nástrojmi na vykrajovanie hliny a dopĺňali detailnejšie prvky. Výsledné dielka sú ozaj vydarené.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

VIANOČNÝ ČAS


Posledný mesiac v kalendári - DECEMBER 

patrí k najkrajším v roku.

Všetci sa pripravujú na sviatky pokoja a radosti 

 - VIANOCE. Takto bolo aj v našej MŠ.

Pred vianočnými prázdninami sme sa s materskou školou rozlúčili vianočným programom, plným spevu, tanca aj vinšov, porozprávali sme si o rôznych vianočných zvyklostiach, pomaškrtili na medovníčkoch

 a pod stromčekom čakalo na deti milé prekvapenie 

 - nové edukačné hračky.

Deti sa zmenili na zvieratká, vločky, snehuliakov ...

 a nechýbalo ani želanie:

NECH NOVÝ ROK 2022 PRINESIE VŠETKÝM 

VEĽA ZDRAVIA A LÁSKY.


Mikuláš, čo v tom vreci máš?


Tento rok sme slávili v našej materskej škole Mikuláša netradične.

Kvôli pandemickej situácii Mikuláš našu škôlku nemohol navštíviť, ale nezabudol na naše detičky a priniesol im vrece plné sladkostí.

V každej triede sa deň niesol v mikulášskom duchu: deti zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a učiteľky im odovzdali

mikulášske balíčky.

Škôlkou sa rozliehal detský smiech a radosť, o čom svedčia aj fotografie:

Deň materských
škôl


Ani tento rok sme si nezabudli pripomenúť DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL. Aktivity prebiehali v jednotlivých triedach  prostredníctvom  tvorivých dielní.

Veselá a zábavná atmosféra sa niesla počas celého dňa. Milí rodičia, pri príležitosti Dňa materských škôl Vás chceme srdečne pozvať - príďte

sa pozrieť na výstavu, ktorou sme podporili myšlienku a poslanie MŠ a presvedčiť sa ako Vaše deti prežívali sviatok svojej „škôlky“.

 Výstava je nainštalovaná  v priestoroch  pergoly (medzi triedami 7 a 8).

Jessený land art

Krásna slnečná farebná jeseň nám poskytla priestor na rozvíjanie umeleckých predstáv detí prostredníctvom umenia Land Art – tvorba v súlade s prírodou. Príroda a prírodné materiály v nej umožnili deťom tvoriť, zabávať sa, ale aj svojou prácou prispieť k estetizácii školského dvora a prejaviť schopnosť spolupracovať pri spoločnom diele. Každá trieda vytvorila rôzne obrazce:

Trieda LIENOK - vytvorila v pieskovisku lienku zo šišiek, žaluďov, lístia, konárikov, gaštanov, orechov, šípok

Trieda MOTÝLIKOV - vytvorila motýľa z kamienkov, šišiek, konárikov, ihličia, orechov, gaštanov

Trieda SLIMÁČIKOV - vytvorila srdiečko a slimáčika zo šišiek, gaštanov, kamienkov

Trieda STONOŽIEK - vytvorila v tráve tvár človeka zo šišiek, lístia, orechov

Trieda ŽABIEK - vytvorila dáždnik z gaštanov a lístia, strom z ihličia a lístia, srdiečka z gaštanov a lístia

Trieda VČIELOK - vytvorila na kamienkoch slniečko z lístia, šišiek, gaštanov, konárikov

Trieda RYBIČIEK - vytvorila v tráve slniečko z konárikov, lístia, gaštanov

Trieda JEŽKOV - vytvorila v pieskovisku ježka z gaštanov, strom z konárikov a šišiek 

Deti prostredníctvom umenia Land Art spoznali, že príroda poskytuje množstvo podnetov na zaujímavé činnosti.

Výsledné efekty stáli za námahu a deti boli na ne patrične hrdé, o čom svedčia aj fotografie:

Školský rok 2020/2021

Rozlúčka s
predškolákmi


Prišlo k nám horúce leto a ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2020/2021 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.

Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti krásny rozlúčkový program na školskom dvore. 

Nastal čas lúčenia a ako sa patrí, okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku knižky a každý z nich sa podpísal do kroniky.

Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do prvého ročníka základnej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba

radosť.

Motýlia záhrada


S deťmi v našej materskej škole už niekoľko rokov v letných mesiacoch pozorujeme zázračnú premenu motýľov. Aj tento rok prišla do triedy „Včielok“ čarovná škatuľka s piatimi húseničkami. Učiteľka s pomocou deti vytvorila v triede prírodovedný kútik, v ktorom pozorovali, ako sa húseničky premenia na krásne motýle Babôčky Bodliakové.

Keď sa všetky motýle vykuklili, tak im deti spríjemnili prostredie v sieťke tým, že nazbierali kvietky, konáriky, trávu a pripravili pre nich sladučký nektár z jabĺčka a pomaranča. Keďže motýľom je najlepšie vo voľnej prírode, za pekného počasia sme ich vypustili na slobodu. Niektorým sa najprv nechcelo, ale asi zacítili čerstvý vetrík a vôňu kvetov, a tak odleteli.

Také zážitkové a názorné učenie je pre deti veľkým prínosom. Deti mohli byť malými vedátormi a so zatajeným dychom skúmať životný cyklus motýľa.

Ekopravidlo 

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme si pripomenuli ako sa o ňu staráme a prečo je to dôležité. Na školskom dvore sme zrealizovali tvorivé dopoludnie. Každá trieda si vybrala jedno ekopravidlo a vytvorila plagát na pomoc životnému prostrediu.

Trieda LIENOK -  Ako chránime prírodu – pravidlá ako sa nemáme správať v prírode.

Trieda MOTÝLIKOV - Stromy sú pľúca Zeme.

Trieda SLIMÁČIKOV - Šetríme papierom a chránime stromy - recyklujeme a tvoríme z odpadového materiálu.

Trieda STONOŽIEK - Produkuj na Zemi menej odpadu! - more plne smetia a vyskakujúce veľryby.

Trieda ŽABIEK - Dajme veciam druhu šancu – zo starých tričiek vyrábali funkčné tašky.

Trieda VČIELOK - Aj keď sme len malé deti,  i my vieme triediť smetí.

Trieda RYBIČIEK - Pravidlo požičiavania si veci - zbytočne kupovať nové veci, keď si ich môžeme požičiavať.

Ako deti šikovne pracovali a aké plagáty vytvorili si môžete pozrieť v priloženej fotogalérií:

Čarovanie s hlinou


Po dlhšom prerušení spolupráce v súvislosti s COVID situáciou, sme pozvali do našej MŠ učiteľky zo ZUŠ Irkutská. 

 Obsahom práce s hlinou bolo spoznávať jej vlastnosti, vtláčať vlastné stopy do hliny, tvoriť z nej čosi nové, funkčné, možno krásne, ale vždy svoje – autorské. 


U deti sme podporili fantáziu a zmysel pre umenie. 

Všetci pracovali s obdivuhodným zanietením. 

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Keď pršalo, mrholilo


Deti sa hravou formou učia recitovať básničky, ktoré nám ako praví recitátori predviedli pod názvom 

„Keď pršalo mrholilo...“. 

Pripravený bol aj čarovný rybník so žabkami, ktorý dodával podujatiu príjemnú atmosféru.


Štebotavé
vtáčatá - MDD


Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvári detí. Tie naše si ho mohli dostatočne vychutnať počas osláv svojho sviatku – MDD. 

Medzinárodný deň detí sme oslávili spoločne v celej materskej škole na školskom dvore, kde nám krásne slniečko hrialo a dovolila nám to aj zlepšená pandemická situácia.

Na dopravnom ihrisku deti z každej triedy zaspievali svoju obľúbenú pesničku ako „Štebotavé vtáčatká“ a za odmenu dostali sladkú cukrovú vatu, farebné lopty a k tomu do triedy ozdobu dreveného vtáčika. 

Šikovné učiteľky pripravili deťom na jednotlivých stanovištiach školského dvora rôzne športové súťaže - „Športujeme, cvičíme“. 

V závere boli všetky deti odmenené diplomom za úspešné absolvovanie zábavného dopoludnia Dňa detí.

Vianoce
v našej MŠ


Napriek tomu, že tento školský rok nie je taký, na aký sme zvyknutí, prispôsobili sme mu dianie v našej MŠ najlepšie ako sme vedeli. 
A pretože sme chceli mať spoločne s deťmi aj vianočnú náladu, zabezpečili sme si ju aspoň samostatne v jednotlivých triedach s pani riaditeľkou a učiteľkami.

 Pohostili sme sa na vianočnom pečive, chutnom čaji a pomocou kolied, básní a tanca sme si spríjemnili tieto neobvyklé Vianoce. 

Napriek opatreniam, ktoré tu už máme vyše roka to bol nie len pre deti, ale aj nás zamestnancov školy príjemne prežitý čas plný úsmevu a radosti.

Fotografie z vianočných programov jednotlivých tried si môžete pozrieť priamo tu:

Školský rok 2019/2020

KARNEVALOVÁ SLÁVNOSŤ


Dňa 12.02.2020 sme sa spoločne s našimi deťmi zabávali na karnevalovej slávnosti

Do našej MŠ zavítali nie len princezné či princovia, ale aj draci, bojovníci, policajti, roboti, víly a ešte mnoho iných pestrofarebných masiek.

 O zábavu sa postaral Ujo Ľubo, a tak sme obdobie fašiangových slávností prežili skutočne veľkolepo.

Našu radosť si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Divadlo 4. trieda
- stonožky


Na začiatku chladného januára nás so svojím milým divadielkom privítali deti zo stonožkovej triedy.

 Príbeh o Vianociach, vianočnom stromčeku i ozdobách nás na chvíľku opäť preniesol do čarovného sviatočného obdobia. 

Za spríjemnenie každodenných radostí v MŠ „stonožkám“ pekne ďakujeme. 

NAVŠTÍVIL NÁS KÚZELNÍK


V rámci aktivity „Zbierame batérie so Šmudlom“ nás za našu usilovnosť čakala milá odmena. 

V mesiaci január nás navštívil KÚZELNÍK, ktorý si pre naše deti pripravil krásne a zábavné predstavenie i vyrobil veselé zvieratká z balónikov. 

Za jeho návštevu a podporu rodičov v projekte 
pekne ďakujeme. 

Prehliadka v speve


V mesiaci december nás okrem vône Vianoc a pečiva potešila aj prehliadka v speve, ktorú si pre nás pripravila naša kolegyňa Anka Haľková. 

V predvianočnom zhone sa deti zo všetkých tried spoločne zišli, aby nám predviedli svoje spevácke nadanie. Chlapci i dievčatá od najmenších po najstarších si pre svojich kamarátov pripravili krásne koledy, vianočné piesne i novoročné vinše. 

Sme radi, že aj vďaka tejto milej aktivite, sme mohli stráviť spolu príjemné chvíle a dodať sláveniu Vianoc v našej MŠ ešte viac radosti.

Divadielko
1. trieda 


V posledný týždeň tohto roka nás svojim divadielkom potešili deti z triedy č. 1. „Lienky“ nám zahrali zimnú rozprávku – Rukavička, v ktorej našli svoj domov zvieratká z lesa. 

A keďže je to vianočný čas, svoje umelecké nadanie nám predviedli malé tanečníčky a hojnosti deťom i učiteľkám zapriali koledníci. 

Za krásny predvianočný zážitok všetkým deťom 
z triedy č. 1 pekne ďakujeme.

Divadielko
2. trieda


Počas adventu nás potešili deti z triedy č. 2, ktoré si pre nás pripravili veselé divadielko o vianočnom plese.

Zišli sa na ňom zvieratká, ktoré si spolu zatancovali a na záver nám zaželali krásne Vianoce.

Za príjemný vianočný zážitok deťom veľmi pekne ďakujeme.

Vianočné vystúpenia


Tak ako je každý rok počas adventu v našej materskej škole zvykom, aj tohto roku sme otvorili svoje brány rodičom i príbuzným pri príležitosti oslavy Vianoc. 

Deti zo všetkých tried spolu s pani učiteľkami pripravili nezabudnuteľné zážitky svojim rodinám v podobe vianočných básní, piesní, kolied, rozprávok i tanečných vystúpení. 
K pokojnej atmosfére prispeli aj bohato vyzdobené triedy, vôňa pečiva i tóny Tichej noci.

 Najväčším poďakovaním za tieto radostné chvíle boli úsmevy a slzičky v očiach rodičov, ktorí sa z úspechu svojich ratolestí nesmierne tešili.

Vianočné vystúpenia v triedach si môžete pripomenúť:

Grafomotorické dielne


V mesiaci november sa v našej materskej škole veselo tvorilo na jesennú tému. Tohto roku sme sa rozhodli venovať grafomotorike, ktorá je pred nástupom do základnej školy veľmi dôležitá. 

 V každej triede sa zišli rodičia i príbuzní, ktorí svojim deťom pomáhali pri výrobe veselých šarkanov. A že to neboli len takí obyčajní šarkani, to vám napovedia fotografie z našich tried. 

Deti spoločne s rodičmi vytvorili skutočne nádherne vyzdobených papierových šarkanov, zdobených čiarkami, špirálami, kruhmi, vlnovkami, jednoducho najrôznejšími vzormi aké sa len nájdu. 
 

Zbierame batérie so Šmudlom


V novom školskom roku sa naša materská škola zapojila do ekovýchovného programu - zbierania batérií so Šmudlom


Úlohou nás pedagógov, detí i ich rodičov je zbierať použité batérie do zeleného B-BOXU a potom tieto batérie vysypať do zbernej nádoby, ktorá sa nachádza pri vstupe do MŠ. Šmudlo nás už navštívil, naučil nás ako triediť odpad a teší sa spolu s nami, ako mu celý rok budeme v ochraňovaní prírody pomáhať.


Veríme, že nám pomôžete, a tak spoločne ochránime našu zem. 

Dbáme o naše zúbky


Počas tohto školského roka sa naši predškoláci z triedy č. 2 zapoja do programu DENTAL ALARM kde sa spoločne s pripravenými školiteľmi naučia, ako si správne čistiť zúbky a starať sa o ústnu hygienu. 

Počas roka ich čakajú štyri stretnutia, kde dostanú nie len potrebné informácie, ale aj rôzne odmeny. 

Prvé stretnutie už majú naše deti za sebou, kde boli obdarované zubnými kefkami a už teraz sa tešia no nové "zúbkové" dobrodružstvo.
 

Návšteva polície

V našej materskej škole dbáme na dopravnú výchovu a snažíme sa viesť deti k dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Práve preto sme radi, ak nás počas školského roka navštívi pani policajtka, ktorá deťom presne vysvetlí, ako to na ceste funguje, a ako byť vždy v bezpečí. 

Aj v tomto jesennom období sa naše deti oboznámili s dopravnými značkami, ktoré im pomáhali orientovať sa pri kolobežkovaní na dopravnom ihrisku. Pohyb na kolobežkách bol pod dohľadom pani policajtky, ktorá naše deti usmernila a na záver stretnutia zhodnotila, že to našim deťom vyšlo na „výbornú“. 

Predviedli nám policajnú techniku i kynológiu, deti si mohli vyskúšať sedieť v policajnom aute i policajnej motorke a na dopravnom ihrisku si vyskúšali ako poznajú dopravné značky, a ako sa dokážu bezpečne pohybovať v role kolobežkárov. Odmenou pre deti bolo dopravné pexeso, preukazy i sladké potešenie.

Za túto krásnu akciu ďakujeme sponzorom p. Hiriakovi a spoločnosti LABAŠ, s.r.o.


Školský rok 2018/2019

Svetový deň životného prostredia

Dňa 05.06.2019 sme spoločne s deťmi oslávili

SVETOVÝ DEŇ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, a to aktivitou na školskom dvore s názvom Špinďúra v kráľovstve čistoty. Nie len naši predškoláci, ale aj deti stredných tried spolu súťažili v rôznych športových i environmentálnych aktivitách. Triedili sme odpad, skákali vo vreci, hľadali tajomstvá v piesku i triafali na terč. Toto krásne tematicky ladené dopoludnie bolo zážitkom pre všetky deti, ktoré si po úspešnom zvládnutí aktivít prevzali aj "EKO - medailu" vyrobenú z odpadového materiálu.

Na záver tohto environmentálneho dopoludnia sme sa stretli aj s našimi najmenšími škôlkarmi a spoločne sme vypustili motýle do voľnej prírody. :-)

Slávili sme MDD


Dňa 03.06.2019 sa potešili všetky deti našej materskej školy aktivitám, ktoré sa realizovali na oslavu ich sviatku Medzinárodného dňa detí.

 V horúcom slnečnom dopoludní si deti zašportovali na školskom dvore, kde si mohli vyskúšať viacero pohybových aktivít.
Bola pripravená trampolína, hody loptou na cieľ, prekážkové dráhy i aktivity s raketami pre väčšie deti. Medzi športovými aktivitami si deti mohli poskákať v nafukovacích hradoch, ktoré pre deti vyčarili najväčší úsmev. 

K tomuto krásnemu dopoludniu nám hrala i veselá hudba, a tak nám už ostáva iba povedať, že MDD sa nám vydaril na výbornú. 

Oslavy dňa matiek


V mesiaci MÁJ nás čakala chvíľka plná piesní, básní a tanca, na ktorú sa tešia všetky mamičky. Práve tie k nám zavítali pri príležitosti osláv ich každoročného sviatku.

 Deti zo všetkých tried spolu so svojimi učiteľkami si pre svoje najvzácnejšie osoby v živote pripravili krásne vystúpenia v podobe milého slova, ktoré zahreje pri srdci najviac. Tak ako každý rok, každá trieda bola svojim programom jedinečná a iná. A práve jedinečnosť sa v našom prostredí materskej školy cení najviac.