Školský rok 2022/2023

ANJELIK
Z PAPIERA


Milí priatelia,


Peknú „domácu úlohu“ v predvianočnom období mali deti s rodinami, keď v domácom prostredí zhotovovali vianočných anjelov.

Nechýbala pritom kreatívnosť, šikovnosť a zručnosť, o čom svedčí výstavka v priestoroch našej materskej školy.

K príjemnej vianočnej nálade v našej materskej škole tak prispeli krásne anjelské dielka vytvorené rôznymi technikami z rôznych materiálov.

Ďakujeme Vám , milé mamičky a ockovia za spoluprácu
a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

TOPÁNOČKY
- ČIŽMIČKY


Koncom jesene sme v našej materskej škole zorganizovali tvorivé dielne s rodinami.

Zámerom  bolo precvičovanie jemnej motoriky u detí a upevňovanie navliekania a viazania šnúrok na topánkach.

        Staršie deti s pomocou mamičiek a ockov tvorili          „Topánočky – šnurovačky“.

Úlohou mladších detí bolo vyzdobiť 

  čižmičku pre Mikuláša rôznymi materiálmi a ozdobami.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutia v našej materskej škole.

Hotové dielka zdobia priestory materskej školy (v pergole pri triede č. 7) a sú dôkazom šikovnosti, tvorivosti a dobrej predstavivosti malých aj veľkých autorov.

Pozývame Vás na prehliadku.

POLICAJTI
V NAŠOM MESTE


Naši predškoláci z triedy č. 1 a z triedy č. 2 sa zapojili 

do výtvarnej súťaže pod názvom

"Policajti v našom meste".

Výtvarné práce detí sú výsledkom toho, ako vnímajú náročnú prácu príslušníkov Policajného zboru.

Blahoželáme chlapčekovi z lienkovej triedy 

aj ostatným deťom, ktoré sa zapojili do súťaže.

NAŠE ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO

Aktivita zameraná na prijateľnejšiu konzumáciu ovocia a zeleniny prebieha u nás v materskej škole raz mesačne.

 Predškoláci z triedy č. 1 a z triedy č. 2 majú možnosť spoznať rôzne druhy ovocia a zeleniny formou zážitkového vzdelávania.

Úlohou je bližšie oboznámiť deti s jednotlivými aj menej užívanými  druhmi, a to nielen vizuálne, ale aj prakticky. Skúšajú si pripraviť zeleninové, či ovocné šaláty, učia sa ich esteticky naservírovať a spoločne skonzumovať.

Deti majú pritom možnosť spoznať kuchynské pomôcky potrebné pri práci v kuchyni a na elementárnej úrovni sa ich učia používať.

Bezprostredným kontaktom a poznávaním všetkými zmyslami si tak vytvárajú pozitívny vzťah k zdravému stravovaniu.

DEŇ MATERSKÝCH 

ŠKÔL

Našu škôlku máme radi, veľa sa v nej dozvieme,

preto do nej každé ráno s úsmevom chodíme !

 

Deň materských škôl na Slovensku, ktorý sa viaže na deň 4. november sme aj my v našej MŠ spoločne oslávili.

Deti v ten deň lepili, kreslili a konštruovali budovu svojej škôlky, spievali a tancovali a nechýbali ani veselé jesenné hry v „škôlkarskej záhrade“.

Bol to deň plný pohybu, radosti a zábavy v kruhu kamarátov z materskej školy, do ktorej veríme, že deti veľmi radi chodia.

Prajeme našej škôlke veľa šťastných detí a deťom v nej veľa krásnych a nádherne prežitých dní.

BABKA, DEDKO, ČÍTAJME SPOLU...

K jeseni neodmysliteľne patrí úcta k starším.

Každoročne si pripomíname tento sviatok v októbri.

 Pri tejto príležitosti si deti každej triedy pozvali svojich starých rodičov na popoludňajšie stretnutie pri rozprávkovej knižke s posedením pri teplom čaji.

Deti potešili svojich drahých starých rodičov aj  pesničkami a spoločným tvorením a babky a dedkovia im s radosťou prečítali rozprávky.

Spoločne sme tak prispeli k vytvoreniu príjemnej sviatočnej atmosféry. Ostáva  nám zaželať starým rodičom veľa zdravia a radosti zo svojich vnúčat a popriať im  mnoho spoločne  prežitých príjemných chvíľ .

DEŇ ŠARKANA


Pekné jesenné dni sme v našej materskej škole spojili s jesennými hrami a aktivitami, pri ktorých nechýbal symbol jesene - Šarkan. 

„Deň šarkana“ sme zorganizovali 

v našej školskej záhrade.

Učiteľky pomohli deťom  zhotoviť pestrofarebných šarkanov a deti sa snažili o vytvorenie čo najdlhšieho chvosta,  ktorý spoločne merali a porovnávali..

 Školská záhrada plná usmiatych a rozšantených detí,

ich červené líčka a žiariace očká svedčili o tom,

že  DEŇ ŠARKANA sa  vydaril.

OCKO, MAMI, CVIČTE S NAMI...

V septembri sa naša materská škola zapojila

do medzinárodného projektu v rámci

Európskeho týždňa športu pod názvom:  

„OCKO, MAMI, CVIČTE S NAMI"

 

 Každá trieda zorganizovala cvičenie, do ktorého sa mohli zapojiť rodičia so svojimi deťmi.

Za doprovodu veselých pesničiek si deti spoločne so svojimi rodičmi zacvičili zdravotné cvičenia zamerané na precvičenie celého tela a v závere pripojili aj rôzne hudobno – pohybové hry:

 „Kolo, kolo mlynské; Dnes je veľká paráda; Lambada“.... rozhýbali malých i veľkých a určite prispeli k dobrej pohode a veselej nálade. 

Ďakujeme všetkým, ktorí nezaváhali a prišli sa podieľať na plnení spoločného cieľa ETŠ -

Buď aktívny a rozhýb sa

JAZERSKÁ OLYMPIÁDA MATERSKÝCH
ŠKÔL

V utorok 27. septembra 2022 v priestoroch ZŠ na Družicovej ulici
sa zúčastnili naši predškoláci olympiády, ktorú organizovala detská organizácia FRIGO.

Bola plná radosti, športových disciplín a nefalšovanej detskej súťaživosti.
Pre deti boli pripravené jednoduché športové disciplíny, občerstvenie, odmeny a medaila pre každé dieťa.
Podujatie skončilo slávnostným vyhodnotením a vystúpením Uja Ľuba.

Ďakujeme za pozvanie a účasť, tešíme sa opäť
nabudúce...

Školský rok 2021/2022

DEŇ DETÍ


V našej materskej škole sa  týždeň od 30. 05 do 6.6. 2022 niesol v duchu „Dňa detí“. A ako sa na takýto sviatok patrí nechýbala dobrá zábava a sladké prekvapenie.

V pondelok si deti užili horúce dopoludnie v areáli školskej záhrady a spoločne s rodičmi si zacvičili. V utorok sa deti ocitli v zámku kde bývala kukulienka, ktorá otvára s kľúčikom tajomné dvere ku krásnym pesničkám. V stredu deti kreslili kriedami pred areálom materskej školy veselé obrázky a v školskej záhrade počítali kvietočky. Vo štvrtok staršie deti cvičili a súťažili na školskom dvore a mladšie deti počúvali rozprávky z čitateľského denníka. V piatok sa naše dopravné ihrisko zmenilo na cestnú premávku, kde si deti mohli vyskúšať dopravné prostriedky a otestovať svoje vedomosti na základe dopravného kvízu.

Každé dieťa si odnášalo okrem zážitkov aj milé darčeky - lopty, drevené jojo, cukrovú vatu a celá trieda dostala na pamiatku obrázok kukulienky.

UJO ĽUBO


V našej materskej škole sme privítali aj uja Ľuba, ktorý si pre nás pripravil rozprávku:

Zvieratká na dvore. Počas celého vystúpenia aktívne zapájal deti a všetkých prítomných.

Ďakujeme mu za krásne a príjemné rozprávkové dopoludnie.

DEŇ MATIEK


je špeciálny čas, kedy deti povedia svojim mamám ako ich majú radi, čo pre nich znamenajú a vyjadria im vďačnosť za všetko, čo pre ne urobili.

V našej materskej škole sviatok mamičiek oslavujeme každoročne. Predchádza tomu rušné obdobie príprav triednych besiedok a výroby darčekov pre mamičky.

Všetky mamičky a staré mamy odchádzali v ten deň zo škôlky dojaté a potešené pekným programom.

KRESLENIE NA CHODNÍK


Dňa 2. mája 2022 sa hlavná ulica v Košiciach predpoludním zaplnila deťmi s kriedami v ruke. Chodník na Hlavnej ulici v Košiciach sa premenil na prekrásny asfaltový výkres s kresbami aj od našich predškolákov.

Deti sa snažili do práce vložiť šikovnosť rúk, fantáziu, využiť farebnosť, rôzne tvary a hlavne smelosť v manipulácii pri práci na netradičný materiál, akým je chodník.  Všetky pracovali usilovne ako včeličky.

Práce sa vydarili, za čo sme dostali pochvalu aj od náhodných okoloidúcich.

Sme radi, že sme pri príležitosti osláv mesta spestrili hlavnú ulicu v Košiciach milými a zaujímavými obrázkami.

NEPORIADNA ŠMUDLA


Dňa 28.04.2022 – štvrtok sa v našej materskej škole uskutočnilo divadelné predstavenie

s ekovýchovným zameraním s názvom ,,Zbierame batérie so Šmudlom“.

Spolu so Šmudlou sme sa vybrali na výskumnú výpravu, aby sme zistili, kto a čo znečisťuje potôčik a les. Šmudla naučila deti správne triediť odpad, dozvedeli sa, čo sú batérie a na čo nám slúžia pomocou zážitkového učenie – pokusu. Deti zistili, kde môžeme staré batérie vyhodiť a čo sa s nimi deje potom, ako nám doslúžia. Na záver Šmudla  rozdala pracovné listy, ktoré si deti s radosťou vypracovali.

Ďakujeme za návštevu a tešíme sa opäť na budúce..

DEŇ NARCISOV

Žlté kvety narcisov symbolizujú nielen jar, ale symbolizujú aj NÁDEJ.

Vo štvrtok 28. apríla sme si pripomenuli tento deň rôznymi tvorivými aktivitami

„Tebe, sebe, nám...“ aj rozhovormi s deťmi o tom,

ako zaujať postoj k svojmu zdraviu i k zdraviu iných.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svojím deťom umožnili do pokladničky vhodiť mincu a podieľať sa na dobrej veci. Darom do zbierky a žltým kvietkom pripnutým na odeve vysielame odkaz, že nám osud chorých nie je ľahostajný.

Milí rodičia, pri príležitosti DŇA NARCISOV Vás chceme srdečne pozvať - príďte

sa pozrieť na výstavu, ktorá je nainštalovaná v priestoroch pergoly (medzi triedami 7 a 8).

USMIEVANKA 
DEŇ ZEME

 

Pri príležitosti dňa Zeme našu materskú školu navštívila USMIEVANKA,

 ktorá si s deťmi zaspievala pesničku „Naša Zem je guľatá...“, porozprávala o putovaní kvapky, deti pomenovali akí ľudia žijú na našej planéte – akú majú farbu pleti a ako môžeme pomôcť našej planéte Zem recykláciou odpadu.

Na záver si zatancovali a zahrali sa na vláčik.

Ďakujeme UsmievAnke za krásny program plný detskej radosti a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

KEĎ SA ZEM USMIEVA


22. apríl tradične aj my v materskej škole oslavujeme Deň Zeme.

Deti spolu s učiteľkami v mesiaci apríl vytvárali triedne leporelo do ktorého zapojili aj rodičov. Poukázali na rôzne formy starostlivosti o našu planétu Zem. Spoločnými aktivitami vzbudzovali u detí potrebu šetrnejšieho správania sa k prírode a prebúdzali u nich vedomie, že ochrana životného prostredia je pre ich ďalší život dôležitá.

Želáme si, aby naša planéta Zem nebola len krásne vyčistená v tento deň,

ale ostala čistá po celý rok.

Počas pobytu vonku odprezentovali svoje triedne leporelá o čom, svedčia aj fotografie.

VERŠÍKY Z LÚKY A LESA


Každá trieda zostavila krátky text, veršík – slogan triedy a básničku

Jednotlivé deti sa navzájom povzbudzovali potleskom a tak sme pomohli nesmelým deťom pri recitovaní.

Všetci ukázali akí sú šikovní, ako vedia prednášať, ako vedia pracovať s hlasom a intonáciou.

Za krásny prednes boli  v závere odmenené diplomom, maľovankou a farbičkami.

TALENT SHOW

Dňa 21. apríla 2022 sa konalo podujatie  

Talent show pre jazerské deti v mestskej časti

Košice – Nad jazerom v kultúrnom stredisku Jazero.

 Súťažilo sa v rôznych kategóriách 

- recitácia, spev, tanec, výtvarné umenie. 

Z našej materskej školy sa zapojili predškoláci z triedy č. 1 a  triedy č. 2.  Obidvom triedam sa podarilo zvíťaziť v tanečnej súťaži - 1. miesto  aj 3. miesto. V prvej triede získalo dieťa  vo výtvarnom prejave 3. miesto, v druhej triede zasa v recitácií 1. miesto.

Deti za účasť dostali sladké prekvapenie, diplom, medailu a mnoho zaujímavých prekvapení.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE IHRISKA

Deti z našej materskej školy boli pozvané na slávnostné otvorenie detského ihriska, 

 ktoré  pribudlo na Ždiarskej ulici. 

Bude slúžiť pre verejnosť, ale aj pre deti z materských škôl.

Tie z našej materskej školy na Jenisejskej ulici sa podieľali na slávnostnom prestrihnutí stuhy 

spolu s primátorom Mesta Košice.

A tak boli prvými účastníkmi na novom ihrisku 

a mohli si vyskúšať rôzne atrakcie

(kolotoč, pieskovisko, hojdačky, šmýkačky, lanovú pyramídu).

Pán primátor deti odmenil farebnými balónmi

 a nechýbala ani sladká maškrtka.

Z nového ihriska sa deti veľmi tešili, o čom svedčia aj fotografie.

PUTOVANIE
KVAPKY

Pri príležitosti Svetového dňa vody, 

ktorý si pripomíname dňa 22. marca,

sme v našej materskej škole realizovali viacero aktivít,

aby sme v povedomí našich detí vytvárali pozitívny vzťah k vode. 

Všetky deti sa s veľkým záujmom a nadšením zapájali do praktických činností a pokusov: poznávali, hrali sa na vodné kvapky, vyrobili si kvapky z papiera, ochutnávali chuť vody z vodovodu, bádali kolobeh vody v prírode a na vychádzke pozorovali blízky potok, jazero a rieku. 

Pri umývaní v umyvárni sme si pripomenuli, 

že voda je vzácna a treba ňou šetriť. 

Prostredníctvom rôznych aktivít deti získali dôležité poznatky o význame vody pre život ľudí, zvierat aj rastlín, k nutnosti ju chrániť a vodou šetriť,

pretože je obrovský dar prírody a bez nej by nebol možný život na Zemi.  

MALÍ ČITATELIA

Zima sa s nami pomaly lúči a prichádza jarné obdobie, ktoré začína mesiacom marec.

Práve tento mesiac je známy ako mesiac KNIHY.

 

V našej materskej škole je práca s knihou a čítanie deťom jedna z najobľúbenejších aktivít. Marec je mesiacom knihy, preto sme využili už tradičnú aktivitu a s deťmi predškolských tried sme navštívili knižnicu v základnej škole Jenisejská.

Pani knihovníčka zoznámila deti s priestormi knižnice, v detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách, vyjadrovali svoje zážitky z čítania, spoznali niektorých spisovateľov detských kníh, ilustrátorov. 

Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

KARNEVAL „KRÁĽ A ŠAŠOVIA“ 


„Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna správa: fašiangy tu máme zase“.

No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy?  

Dňa 17. 02. 2022 sa celá materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti – princezničky, králi, kráľovné, čarodejníci, ježibaby, superhrdinovia, policajti, ale i zvieratká – zajačik, drak, zebra, včielka, mačka, jednorožec  a iné. Za veselej hudby sa v jednotlivých triedach uskutočnil sprievod masiek a ich predstavenie a potom sa už k slovu hlásila veselá zábava, radosť, smiech.

Masky boli za svoju originalitu odmenené kinder vajíčkami s prekvapením.

Všetkým sa zábava veľmi páčila a čo bolo najdôležitejšie?

 Predsa rozžiarené očká našich detí. 

O tom svedčia aj fotografie.

PRÁCA S KERAMICKOU HLINOU


V súvislosti s uvoľňovaním opatrení COVID-19 naši predškoláci mohli navštíviť dňa 21. 01. 2022 Základnú umeleckú školu na Irkutskej ulici - výtvarný odbor.

Keramická hlina je veľmi tvárny materiál, ktorý pomáha rozvíjať jemnú motoriku, schopnosti detí, ich predstavivosť a fantáziu. 

 Deti tvorili so záujmom a spontánne. Cieľom nie je dosiahnuť  dokonalosť výrobku, ale jedinečnosť výtvarného vyjadrenia 

a radosť, ktorú tvorenie prináša.

Deti vytvárali mamičkinu alebo ockovu tvár ako darček k blížiacemu sa sviatku „Valentína“. 

Pri tvorbe pridávali, odoberali materiál, pracovali s nástrojmi na vykrajovanie hliny a dopĺňali detailnejšie prvky. Výsledné dielka sú ozaj vydarené.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

VIANOČNÝ ČAS


Posledný mesiac v kalendári - DECEMBER 

patrí k najkrajším v roku.

Všetci sa pripravujú na sviatky pokoja a radosti 

 - VIANOCE. Takto bolo aj v našej MŠ.

Pred vianočnými prázdninami sme sa s materskou školou rozlúčili vianočným programom, plným spevu, tanca aj vinšov, porozprávali sme si o rôznych vianočných zvyklostiach, pomaškrtili na medovníčkoch

 a pod stromčekom čakalo na deti milé prekvapenie 

 - nové edukačné hračky.

Deti sa zmenili na zvieratká, vločky, snehuliakov ...

 a nechýbalo ani želanie:

NECH NOVÝ ROK 2022 PRINESIE VŠETKÝM 

VEĽA ZDRAVIA A LÁSKY.


Mikuláš, čo v tom vreci máš?


Tento rok sme slávili v našej materskej škole Mikuláša netradične.

Kvôli pandemickej situácii Mikuláš našu škôlku nemohol navštíviť, ale nezabudol na naše detičky a priniesol im vrece plné sladkostí.

V každej triede sa deň niesol v mikulášskom duchu: deti zaspievali pesničky, zarecitovali básničky a učiteľky im odovzdali

mikulášske balíčky.

Škôlkou sa rozliehal detský smiech a radosť, o čom svedčia aj fotografie:

Deň materských
škôl


Ani tento rok sme si nezabudli pripomenúť DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL. Aktivity prebiehali v jednotlivých triedach  prostredníctvom  tvorivých dielní.

Veselá a zábavná atmosféra sa niesla počas celého dňa. Milí rodičia, pri príležitosti Dňa materských škôl Vás chceme srdečne pozvať - príďte

sa pozrieť na výstavu, ktorou sme podporili myšlienku a poslanie MŠ a presvedčiť sa ako Vaše deti prežívali sviatok svojej „škôlky“.

 Výstava je nainštalovaná  v priestoroch  pergoly (medzi triedami 7 a 8).

Jessený land art

Krásna slnečná farebná jeseň nám poskytla priestor na rozvíjanie umeleckých predstáv detí prostredníctvom umenia Land Art – tvorba v súlade s prírodou. Príroda a prírodné materiály v nej umožnili deťom tvoriť, zabávať sa, ale aj svojou prácou prispieť k estetizácii školského dvora a prejaviť schopnosť spolupracovať pri spoločnom diele. Každá trieda vytvorila rôzne obrazce:

Trieda LIENOK - vytvorila v pieskovisku lienku zo šišiek, žaluďov, lístia, konárikov, gaštanov, orechov, šípok

Trieda MOTÝLIKOV - vytvorila motýľa z kamienkov, šišiek, konárikov, ihličia, orechov, gaštanov

Trieda SLIMÁČIKOV - vytvorila srdiečko a slimáčika zo šišiek, gaštanov, kamienkov

Trieda STONOŽIEK - vytvorila v tráve tvár človeka zo šišiek, lístia, orechov

Trieda ŽABIEK - vytvorila dáždnik z gaštanov a lístia, strom z ihličia a lístia, srdiečka z gaštanov a lístia

Trieda VČIELOK - vytvorila na kamienkoch slniečko z lístia, šišiek, gaštanov, konárikov

Trieda RYBIČIEK - vytvorila v tráve slniečko z konárikov, lístia, gaštanov

Trieda JEŽKOV - vytvorila v pieskovisku ježka z gaštanov, strom z konárikov a šišiek 

Deti prostredníctvom umenia Land Art spoznali, že príroda poskytuje množstvo podnetov na zaujímavé činnosti.

Výsledné efekty stáli za námahu a deti boli na ne patrične hrdé, o čom svedčia aj fotografie:

Školský rok 2020/2021

Rozlúčka s
predškolákmi


Prišlo k nám horúce leto a ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2020/2021 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.

Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti krásny rozlúčkový program na školskom dvore. 

Nastal čas lúčenia a ako sa patrí, okrem krásnych spomienok na čas strávený v materskej škole si naši predškoláci odniesli na pamiatku knižky a každý z nich sa podpísal do kroniky.

Všetkým našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do prvého ročníka základnej školy a aby boli naďalej takí šikovní a robili všetkým okolo seba

radosť.

Motýlia záhrada


S deťmi v našej materskej škole už niekoľko rokov v letných mesiacoch pozorujeme zázračnú premenu motýľov. Aj tento rok prišla do triedy „Včielok“ čarovná škatuľka s piatimi húseničkami. Učiteľka s pomocou deti vytvorila v triede prírodovedný kútik, v ktorom pozorovali, ako sa húseničky premenia na krásne motýle Babôčky Bodliakové.

Keď sa všetky motýle vykuklili, tak im deti spríjemnili prostredie v sieťke tým, že nazbierali kvietky, konáriky, trávu a pripravili pre nich sladučký nektár z jabĺčka a pomaranča. Keďže motýľom je najlepšie vo voľnej prírode, za pekného počasia sme ich vypustili na slobodu. Niektorým sa najprv nechcelo, ale asi zacítili čerstvý vetrík a vôňu kvetov, a tak odleteli.

Také zážitkové a názorné učenie je pre deti veľkým prínosom. Deti mohli byť malými vedátormi a so zatajeným dychom skúmať životný cyklus motýľa.

Ekopravidlo 

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme si pripomenuli ako sa o ňu staráme a prečo je to dôležité. Na školskom dvore sme zrealizovali tvorivé dopoludnie. Každá trieda si vybrala jedno ekopravidlo a vytvorila plagát na pomoc životnému prostrediu.

Trieda LIENOK -  Ako chránime prírodu – pravidlá ako sa nemáme správať v prírode.

Trieda MOTÝLIKOV - Stromy sú pľúca Zeme.

Trieda SLIMÁČIKOV - Šetríme papierom a chránime stromy - recyklujeme a tvoríme z odpadového materiálu.

Trieda STONOŽIEK - Produkuj na Zemi menej odpadu! - more plne smetia a vyskakujúce veľryby.

Trieda ŽABIEK - Dajme veciam druhu šancu – zo starých tričiek vyrábali funkčné tašky.

Trieda VČIELOK - Aj keď sme len malé deti,  i my vieme triediť smetí.

Trieda RYBIČIEK - Pravidlo požičiavania si veci - zbytočne kupovať nové veci, keď si ich môžeme požičiavať.

Ako deti šikovne pracovali a aké plagáty vytvorili si môžete pozrieť v priloženej fotogalérií:

Čarovanie s hlinou


Po dlhšom prerušení spolupráce v súvislosti s COVID situáciou, sme pozvali do našej MŠ učiteľky zo ZUŠ Irkutská. 

 Obsahom práce s hlinou bolo spoznávať jej vlastnosti, vtláčať vlastné stopy do hliny, tvoriť z nej čosi nové, funkčné, možno krásne, ale vždy svoje – autorské. 


U deti sme podporili fantáziu a zmysel pre umenie. 

Všetci pracovali s obdivuhodným zanietením. 

Tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Keď pršalo, mrholilo


Deti sa hravou formou učia recitovať básničky, ktoré nám ako praví recitátori predviedli pod názvom 

„Keď pršalo mrholilo...“. 

Pripravený bol aj čarovný rybník so žabkami, ktorý dodával podujatiu príjemnú atmosféru.


Štebotavé
vtáčatá - MDD


Nie je nič krajšie, ako spokojný a šťastný úsmev na tvári detí. Tie naše si ho mohli dostatočne vychutnať počas osláv svojho sviatku – MDD. 

Medzinárodný deň detí sme oslávili spoločne v celej materskej škole na školskom dvore, kde nám krásne slniečko hrialo a dovolila nám to aj zlepšená pandemická situácia.

Na dopravnom ihrisku deti z každej triedy zaspievali svoju obľúbenú pesničku ako „Štebotavé vtáčatká“ a za odmenu dostali sladkú cukrovú vatu, farebné lopty a k tomu do triedy ozdobu dreveného vtáčika. 

Šikovné učiteľky pripravili deťom na jednotlivých stanovištiach školského dvora rôzne športové súťaže - „Športujeme, cvičíme“. 

V závere boli všetky deti odmenené diplomom za úspešné absolvovanie zábavného dopoludnia Dňa detí.

Vianoce
v našej MŠ


Napriek tomu, že tento školský rok nie je taký, na aký sme zvyknutí, prispôsobili sme mu dianie v našej MŠ najlepšie ako sme vedeli. 
A pretože sme chceli mať spoločne s deťmi aj vianočnú náladu, zabezpečili sme si ju aspoň samostatne v jednotlivých triedach s pani riaditeľkou a učiteľkami.

 Pohostili sme sa na vianočnom pečive, chutnom čaji a pomocou kolied, básní a tanca sme si spríjemnili tieto neobvyklé Vianoce. 

Napriek opatreniam, ktoré tu už máme vyše roka to bol nie len pre deti, ale aj nás zamestnancov školy príjemne prežitý čas plný úsmevu a radosti.

Fotografie z vianočných programov jednotlivých tried si môžete pozrieť priamo tu:

Školský rok 2019/2020

KARNEVALOVÁ SLÁVNOSŤ


Dňa 12.02.2020 sme sa spoločne s našimi deťmi zabávali na karnevalovej slávnosti

Do našej MŠ zavítali nie len princezné či princovia, ale aj draci, bojovníci, policajti, roboti, víly a ešte mnoho iných pestrofarebných masiek.

 O zábavu sa postaral Ujo Ľubo, a tak sme obdobie fašiangových slávností prežili skutočne veľkolepo.

Našu radosť si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Divadlo 4. trieda
- stonožky


Na začiatku chladného januára nás so svojím milým divadielkom privítali deti zo stonožkovej triedy.

 Príbeh o Vianociach, vianočnom stromčeku i ozdobách nás na chvíľku opäť preniesol do čarovného sviatočného obdobia. 

Za spríjemnenie každodenných radostí v MŠ „stonožkám“ pekne ďakujeme. 

NAVŠTÍVIL NÁS KÚZELNÍK


V rámci aktivity „Zbierame batérie so Šmudlom“ nás za našu usilovnosť čakala milá odmena. 

V mesiaci január nás navštívil KÚZELNÍK, ktorý si pre naše deti pripravil krásne a zábavné predstavenie i vyrobil veselé zvieratká z balónikov. 

Za jeho návštevu a podporu rodičov v projekte 
pekne ďakujeme. 

Prehliadka v speve


V mesiaci december nás okrem vône Vianoc a pečiva potešila aj prehliadka v speve, ktorú si pre nás pripravila naša kolegyňa Anka Haľková. 

V predvianočnom zhone sa deti zo všetkých tried spoločne zišli, aby nám predviedli svoje spevácke nadanie. Chlapci i dievčatá od najmenších po najstarších si pre svojich kamarátov pripravili krásne koledy, vianočné piesne i novoročné vinše. 

Sme radi, že aj vďaka tejto milej aktivite, sme mohli stráviť spolu príjemné chvíle a dodať sláveniu Vianoc v našej MŠ ešte viac radosti.