AKTUALITY

Najnovšie novinky

SRDEČNE POĎAKOVANIE RODIČOM ZA POMOC MATERSKEJ ŠKOLE


V závere školského roka 2021/2022 nám dovoľte veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom 

za dobrú spoluprácu, ochotu a pomoc našej materskej škole. Naše mimoriadne poďakovanie 

patrí Rade rodičov a jej odchádzajúcim členom:

p. Helene Szabóovej
p. Jurajovi Hiriakovi
p. Jane Jakubišinovej
p. Lýdii Dudičovej

rodičom a starým rodičom:

1. trieda:

Dedkovi Mirky T. a Branka B. – 1. trieda / 7. trieda - oprava drevených častí herných prvkov v školskom areáli a výmena strechy na detskom vláčiku

Mamičke Emky F. –  zabezpečenie kancelárskeho papiera na kreslenie

Mamičke Adamka H. – za kancelárske a výtvarné potreby

Mamičke Sašky M. –  príprava darčekových balíčkov pre všetky deti v triede č. 1 na Mikuláša a na Deň detí, plánovanie a zabezpečovanie rozlúčkovej slávnosti predškolákov

Mamičke Emky N. –  pohostenie pri príležitosti Dňa matiek a plánovanie rozlúčkovej slávnosti predškolákov

4. trieda:  

Ockovi Radka V. –  oprava pokazených častí nábytkových dielov, pripevnenie krytov na radiátory v kancelárskych priestoroch a iné stolárske opravy

Ockovi Miška B. – 7. trieda úprava priestoru v átriu pri triede č. 7, montáž tabuľových kvietkov na kreslenie

8. trieda:

Ockovi Barborky L. – oprava nábytku v triede

Mamičke Anky K. – za väčšie množstvo papiera do zberu

Mamičke Davidka F. – za darčeky pre deti z triedy a prípravu pohostenia pri rôznych kultúrnych podujatiach

 

Srdečne ďakujeme a všetkým želáme príjemné leto,

dostatočný oddych a mnoho krásnych zážitkov.    

OZNÁMENIE

Oznamujeme rodičom detí, ktoré budú počas letných prázdnin navštevovať MŠ Jenisejská, aby na poobedňajší odpočinok priniesli dieťaťu:

- označenú posteľnú bielizeň

- malý vankúš

- ľahký spací úbor

OZNÁMENIE PRE RODIČOV
NOVOPRIJATÝCH DETÍ

LETNÉ PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

PRE ZOBRAZENIE
KLIKNITE NA OBRÁZOK

                

VENUJTE NÁM 2 % 

AKO?
Stačí si vyzdvihnúť od učiteliek v triede Vášho dieťaťa tlačivo (alebo viac tlačív aj pre rodinných príslušníkov či Vašich ochotných známych)
alebo si ho stiahnuť z internetovej stránky našej MŠ - tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie.


Vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane za rok 2021

 spolu s Potvrdením o zaplatení dane 

doručte daňovému úradu alebo k nám. 

ĎAKUJEME


poukázanie 2 percenta.pdf
žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.docx

Pre zobrazenie fotografií
Z KARNEVALU
kliknite na obrázokKARANTÉNA

KARANTÉNA

JARNÉ PRAZDNINY

KARANTÉNA

KARANTÉNA

KARANTÉNA

KARANTÉNA

Pre zobrazenie fotografií z návštevy
 ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
kliknite na obrázok


Pre zobrazenie fotografií
z VIANOČNEJ BESIEDKY

kliknite na obrázok
KARANTÉNA


Do karantény idú všetky deti a zamestnanci, ktorí boli v priamom kontakte s nakazenou osobou.

Karanténa spravidla trvá desať dní.

V prípade, že je Vaše dieťa v karanténe, je potrebné informovať pediatra o vzniknutej situácii. Po ukončení karantény pri nástupe dieťaťa doloží zákonný zástupca potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa alebo potvrdenie od pediatra, že dieťa nie je infekčné.


VIANOČNÉ PRÁZDNINY


Vážení rodičia,

 oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

Materské školy aj teraz, rovnako, ako po iné roky, budú zisťovať predbežný záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí do materskej školy v tomto období.


Podmienky prevádzky MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice po odporúčaní RÚVZ sú nasledovné:

  • Vzhľadom k tomu, že deti z jednotlivých MŠ sa nesmú zhromažďovať, nebudú "zberné" materské školy.
  • Každá materská škola, v ktorej prejavia rodičia záujem o dochádzku detí, bude počas vianočných prázdnin v prevádzke.
  • V rámci materskej školy budú na začiatku (t.j. od 20.12.2021 z prihlásených detí vytvorené stabilné skupiny).

VSTUP CUDZÍCH OSÔB DO PRIESTOROV ŠKOLY


Vážení rodičia,

na základe usmernenia MŠVVaŠ SR, vydaného

 dňa 30. 11. 2021

k vstupu cudzích osôb do priestorov materskej školy, po odporúčaní Oddelenia školstva MMK

 a po konzultácii s RÚVZ Vám pri vstupe do materskej školy za účelom sprevádzania dieťaťa vzhľadom na prevádzkové podmienky materskej školy oznamujeme 

a žiadame o dodržanie podmienok.