AKTUALITY

Najnovšie novinky

Naša materská škola sa zapojila do projektu:
"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".

 Projekt "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" spája generácie ľudí po celom Slovensku a stáva sa milou vianočnou tradíciou.
Cieľom je potešiť nám/Vám neznámeho seniora žijúceho v zariadení pre seniorov, prípadne osamelo vo vlastnej domácnosti. Veľká väčšina ľudí žijúcich v zariadeniach nemajú žiadnych príbuzných, prípadne sa nestretávajú a preto práve Váš darček môže byť ich darčekom jediným a občas i posledným.

Termín: do 5. 12. 2022

TRIEDIM OLEJ
V KUCHYNI


Naša materská škola sa v spolupráci

 s Magistrátom mesta Košice a spoločnosťou KOSIT zapojila do zbernej aktivity jedlých olejov a tukov. 

V areáli materskej školy nájdete oranžovú zbernú nádobu, do ktorej môžete vhadzovať oleje a tuky 

v uzavretých plastových fľašiach.

Viac informácii nájdete v priloženom letáčiku.

ĎAKUJEME :)

ZMENY V POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ
NA STRAVU OD 01. 07. 2022

cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023


Vážení rodičia, milé deti,
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my sa tešíme na Vás 

v PIATOK 02. 09. 2022 v našej materskej škole.

Čo potrebuje dieťa pri príchode do MŠ:

 • prezuvky s bielou podrážkou – pevná obuv (z bezpečnostných dôvodov nie vsuvky)
 • spací úbor
 • pre deti 4-5 a 5-6 ročné cvičebný úbor – pohodlné oblečenie (tričko, krátke nohavice alebo leginy, cvičky)
 • náhradné oblečenie (hlavne pre mladšie deti)
 • rúško (k použitiu v prípade ochorenia počas pobytu v MŠ)
 • fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti a bezpríznakovosti nie staršie ako jeden deň (aktuálne platné tlačivo nájdete
  na web sídle MŠ alebo ho získate pri príchode do MŠ od učiteľky v triede)

  Dôležitá požiadavka: Dieťa musí mať všetky svoje veci označené menom.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_9.2022.docx

Čo potrebuje  dieťa k ľahšej adaptácii
v novom prostredí:

 • prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy,
 • proces zaradenia sa do nového prostredia uľahčuje krátke ranné lúčenie,
 • rozhovory s učiteľkou hlavne v období privykania dieťaťa na materskú školu odporúčame uskutočňovať
  v popoludňajšom čase 
  alebo si dohodnúť s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa,
 • dĺžku pobytu v MŠ v čase adaptačného procesu dohodnite s učiteľkami v prospech dieťaťa

zelená otvoreným školám.pdf
oznam pre osoby vstupujúce do budovy.pdf

SRDEČNE POĎAKOVANIE RODIČOM ZA POMOC MATERSKEJ ŠKOLE


V závere školského roka 2021/2022 nám dovoľte veľmi pekne poďakovať všetkým rodičom 

za dobrú spoluprácu, ochotu a pomoc našej materskej škole. Naše mimoriadne poďakovanie 

patrí Rade rodičov a jej odchádzajúcim členom:

p. Helene Szabóovej
p. Jurajovi Hiriakovi
p. Jane Jakubišinovej
p. Lýdii Dudičovej

rodičom a starým rodičom:

1. trieda:

Dedkovi Mirky T. a Branka B. – 1. trieda / 7. trieda - oprava drevených častí herných prvkov v školskom areáli a výmena strechy na detskom vláčiku

Mamičke Emky F. –  zabezpečenie kancelárskeho papiera na kreslenie

Mamičke Adamka H. – za kancelárske a výtvarné potreby

Mamičke Sašky M. –  príprava darčekových balíčkov pre všetky deti v triede č. 1 na Mikuláša a na Deň detí, plánovanie a zabezpečovanie rozlúčkovej slávnosti predškolákov

Mamičke Emky N. –  pohostenie pri príležitosti Dňa matiek a plánovanie rozlúčkovej slávnosti predškolákov

4. trieda:  

Ockovi Radka V. –  oprava pokazených častí nábytkových dielov, pripevnenie krytov na radiátory v kancelárskych priestoroch a iné stolárske opravy

Ockovi Miška B. – 7. trieda úprava priestoru v átriu pri triede č. 7, montáž tabuľových kvietkov na kreslenie

8. trieda:

Ockovi Barborky L. – oprava nábytku v triede

Mamičke Anky K. – za väčšie množstvo papiera do zberu

Mamičke Davidka F. – za darčeky pre deti z triedy a prípravu pohostenia pri rôznych kultúrnych podujatiach

 

Srdečne ďakujeme a všetkým želáme príjemné leto,

dostatočný oddych a mnoho krásnych zážitkov.