AKTUALITY

Najnovšie novinky

Pre viac informácií kliknite
na odkaz v hornom menu
- PRE RODIČOV.


Vážení rodičia,

dňa 15.12.2022 bolo na Mestskom zastupiteľstve schválené VZN č. 237, ktorým sa zmenila výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa 

na sumu 40.- € mesačne s platnosťou od 1.1.2023.

Súčasne bola schválená zmena výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:

 Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole je:  

Desiata:            0,55 €

Obed:             1,30 €

Olovrant:         0,45 € 

Spolu:             2,30 €  za 1 deň 

Celé znenie VZN č. 237 v prílohe:

Vyhlásenie - 2 percenta 2022.pdf
VZN č. 237.pdf

TRIEDIM OLEJ
V KUCHYNI


Naša materská škola sa v spolupráci

 s Magistrátom mesta Košice a spoločnosťou KOSIT zapojila do zbernej aktivity jedlých olejov a tukov. 

V areáli materskej školy nájdete oranžovú zbernú nádobu, do ktorej môžete vhadzovať oleje a tuky 

v uzavretých plastových fľašiach.

Viac informácii nájdete v priloženom letáčiku.

ĎAKUJEME :)

ZMENY V POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ
NA STRAVU OD 01. 07. 2022

cestne_vyhlasenie_od_01_07_2022.docx

ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023


Vážení rodičia, milé deti,
prázdniny sa pomaly blížia ku koncu a my sa tešíme na Vás 

v PIATOK 02. 09. 2022 v našej materskej škole.

Čo potrebuje dieťa pri príchode do MŠ:

 • prezuvky s bielou podrážkou – pevná obuv (z bezpečnostných dôvodov nie vsuvky)
 • spací úbor
 • pre deti 4-5 a 5-6 ročné cvičebný úbor – pohodlné oblečenie (tričko, krátke nohavice alebo leginy, cvičky)
 • náhradné oblečenie (hlavne pre mladšie deti)
 • rúško (k použitiu v prípade ochorenia počas pobytu v MŠ)
 • fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • vyhlásenie o bezinfekčnosti a bezpríznakovosti nie staršie ako jeden deň (aktuálne platné tlačivo nájdete
  na web sídle MŠ alebo ho získate pri príchode do MŠ od učiteľky v triede)

  Dôležitá požiadavka: Dieťa musí mať všetky svoje veci označené menom.
Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti_9.2022.docx

Čo potrebuje  dieťa k ľahšej adaptácii
v novom prostredí:

 • prepájať domáce hry s dieťaťom na prostredie materskej školy,
 • proces zaradenia sa do nového prostredia uľahčuje krátke ranné lúčenie,
 • rozhovory s učiteľkou hlavne v období privykania dieťaťa na materskú školu odporúčame uskutočňovať
  v popoludňajšom čase 
  alebo si dohodnúť s učiteľkou rozhovor mimo prítomnosti dieťaťa,
 • dĺžku pobytu v MŠ v čase adaptačného procesu dohodnite s učiteľkami v prospech dieťaťa

zelená otvoreným školám.pdf
oznam pre osoby vstupujúce do budovy.pdf