FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Faktúra 2022

faktúra 2022.png
Zverejňovanie faktúr 2022.xlsx

Objednávka 2022

objednávka 2022.png

Faktúra 2021

faktúra 2021.pdf
faktúra 2021.xlsx
faktúra 2021 č. 2.xlsx

Objednávka 2021

objednavka 2021 - 10.pdf
objednávka 2021 - 11.pdf

Faktúra 2020

faktúra 2020.xlsx
faktúra 2020 - canis.pdf

Objednávka 2020

objednávka 2020-8.pdf

Faktúra 2019

faktúra 2019.xlsx

Faktúra 2018

faktúra 2018.xlsx