FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Faktúra 6-2023.pdf
Faktúra 5-2023.pdf
Faktúra 4-2023.pdf
Faktúra 3-2023.pdf
Faktúra 2-2023.pdf
Faktúra 1-2023.pdf
Faktúry 2023.docx
Faktúry 2022.docx
Faktúry 2021.docx
Faktúry 2020.docx
Faktúry 2019.docx

OBJEDNÁVKY

Objednávky 2022.pdf
objednavka 2021 - 10.pdf
objednávka 2021 - 11.pdf
objednávka 2020-8.pdf