FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Faktúra 2022

faktúra 2022.png
Zverejňovanie faktúr 2022.xlsx
faktúra 2022 (2).png

Objednávka 2022

objednávka 2022.png
objednávka 2022 (2).png

Faktúra 2021

faktúra 2021.pdf
faktúra 2021.xlsx
faktúra 2021 č. 2.xlsx

Objednávka 2021

objednavka 2021 - 10.pdf
objednávka 2021 - 11.pdf

Faktúra 2020

faktúra 2020.xlsx
faktúra 2020 - canis.pdf

Objednávka 2020

objednávka 2020-8.pdf

Faktúra 2019

faktúra 2019.xlsx

Faktúra 2018

faktúra 2018.xlsx