KONTAKTY

KONZULTAČNÉ HODINY U RIADITEĽKY MŠ

12:00 – 13:00 hod.

prípadne podľa telefonického dohovoru


KONZULTAČNÉ HODINY U VEDÚCEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNE MŠ

07:30 – 08:30 hod.                         13:30 – 14:45 hod.

 
ADRESA 

Jenisejská 24

Košice

04012

Slovensko

 
EMAIL
 
Riaditeľka materskej školy

Margita jančišinová
PEVNÁ LINKA ...... Telefón
VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Mária Hančárová


TELEFÓN